ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА СИСТЕМЕН ПОДХОД В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

 

Центърът за професионално обучение към Институт по социални дейности и практики организира обучениe на тема Системен подход в социалната работа.

 

ОБУЧИТЕЛ:                                Ортодокси Соломон, клиничен психолог, семеен терапевт 

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:           16-20 юли 2014 година

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:               40 учебни часа

 

 

ЦЕЛИ

 • Основни теоретични, технически и клинични понятия на системния подход 
 • Възможни приложения на подхода
 • Придружаване на човек и/ или неговото семейство в трудност
 • Определяне на семейните и институционални системи, в които живее клиентът
 • Размишление относно мястото на обучителя според личната му, професионална и и институционална принадлежност.  

 

ПРОГРАМА

 • Въведение в системния подход, история, развитие, теория на системите и на комуникацията.
 • Системна теория относно семейството, индивида, институцията (работа върху контекста).
  • Пациентът, който носи симптома в рамките на семейството.
  • Жизнен цикъл на семейството :
   • определяне,
   • двойка, пристигането на децата,
   • братя и сестри,
   • кризи, разпадане на семейството, възстановяване на семейството,
   • стареене.
  • Работа върху генограмата на поколенията.
  • Типология на семействата и приобщаване на семействата, в които има наилие (семейни конфликти, малтретиране, инцест).
  • Подкрепа на семействата, изправени пред тежка загуба.
  • Интеркултурност: отпечатъкът на миграцията върху мигранта и неговото семейство.

        3.  Упражняване на основни техники за семейни интервюта: кръгово/ циркулярно интервю, скулптури, плаващи обекти, семейни митове, системни приказки.

        4. Съ-построяване на семейната промяна, резонанс и управление на емоционалните реакции.

        5. Медиираните посещения, образователен и терапевтичен инструмент.

   

  ПЕДАГОГИЧЕСКА МЕТОДИКА

  Обучението изисква личната ангажираност на участниците.

  Ще бъдат анализирани ситуациите, представени от професионалистите и обучителя. 

  Ще бъдат проведени ситуационни проучвания с илюстрации посредством ролеви игри и работа в малки групи.