Обучение на тема,,Резилианс при работа с деца, жертви на насилие'' в Пазарджик

Обучение на тема,,Резилианс при работа с деца, жертви на насилие'' в Пазарджик

На 3 и 4 май 2010 година в КСУДС град Пазарджик ще се проведе обучение на тема „Резилианс при работа с деца, жертва на насилие".

 

За да заявите участието си моля, попълнете прикачения формуляр и изпратете на e-mail: sapi@sapibg.org

Формулярът можете да изтеглите от рубриката Център за професионално обучение - Предстоящи обучения.