Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители"

Обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители

На 08.03.2010год. в Центъра за обществена подкрепа, се проведе обучение на тема: „Оценка на кандидати за приемни родители". Обучението беше организирано от Институт за социални дейности и практики – гр. София с водещи:доц Нели Петрова и д-р. Надя Стойкова.

 

Целта на обучението беше: да се повишат знанията и уменията на специалистите за прилагане на новата методология в социалната работа с деца и семейства като се задълбочават познанията им и уменията им по отношение на оценка на нуждите формиране на нагласи и умения за изработване на професионална оценка на кандидати за приемни родители.

В обучението взеха участие представители от ОЗД, София град и София област, както и екипа работещ по проект „Разширяване на модела на по приемна грижа в България",

Бяха дискутирани следните теми:

Приемна грижа/ осиновяване – какво представляват.

Представяне на рамка за оценка на кандидат приемни родители, наблюдение на филм разказващ историята на кандидат приемен родител,

Работата в малки групи, даде възможност на участниците да дискутират различните етапи от оценката на кандидатите за приемни родители.