Обучение на супервизори в социалната работа през април

Обучение на супервизори в социалната работа през април

На 18 април 2013 г. Институт по социални дейности и практики стартира група за обучение на супервизори в социалната работа.

Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека.

 

Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78.

 

График за провеждане на обученията

Модул 1.        18-19 Април 2013

Модул 2.        16-17 Май 2013

Модул 3.        20-21 Юни 2013

Модул 4.        18-19 Юли 2013

Модул 5.        25-26 Септември 2013

Модул 6.        17-18 Октомври 2013

Модул 7.        21-22 Ноември 2013

Модул 8.        12-13 Декември 2013

 

Желаещите да заявят участие в обучението е необходимо да изпратят регистрационен формуляр.

 

Таксите за участие се превеждат по банков път за съответния модул след потвърждение за получаване на заявката за участие.

Сметката за превод е:

„Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

BG71UBBS80021055894420 BIC: UBBS BGSF

ОББ Клон Руски паметник, София.

Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул.

 

 

ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.