Обучение на поредната група от кандидат–осиновители и кандидати за приемни семейства

Обучение на поредната група от кандидат–осиновители и кандидати за приемни семейства

      

       През месец май 2012 г. в периода от 10 до 18 в Центъра за обществена подкрепа на ул.”Пиротска”№175 в гр.София се проведе

обучение на поредната група от 9 кандидат – осиновители и кандидати за приемни семейства. В знак на благодарност и споделена  удовлетвореност от обучението, групата подари на екипа на ЦОП  икона на Света Богородица с пожелание за здраве, късмет и професионални успехи. 

      Следващата група от 13 кандидат-осиновители започва обучителен курс в ЦОП на 14 юни.