Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа

Обучение на обучителите на екипите от обласните центрове по приемна грижа

На 14, 15, 16, 28, 29, 30 юни 2010год. в град Велико Търново се проведе обучение за обучители на екипите от деветте областни центрове по приемна грижа. В обучението бяха обхванати всички обучителни модули,

които се представиха от техните автори: Весела Банова и доктор Любомир Жупунов по темите „Връзки и раздели", „Посрещане на детето", „Ранно детско развитие", „Юношество". Соня Владимирова представи темата за „Деца с увреждания"; Кристина Иванова „Позитивно възпитание"; доктор Надя Стойкова -„Посрещане на детето"; доцент Нели Петрова „Професионализация". Обучението беше много интензивно и ползотворно. Всички участници имаха възможност да споделят своя опит, да обогатят знанията си и уменията за водене на обучителна група.

На 01 и 02. юли 2010год. се проведе и работна среща в град Велико Търново с партньорите по проекта ,,Разширяване на модела за приемна грижа в България"- представителите на Уницеф за България, МСС, ИСДП, отделите за закрила на детето, регионални дирекции социално подпомагане, представители на АСП. Презентираха се всички областни центрове по приемна грижа, техните постижения и затруднения. В работни групи се обсъдиха трудностите по реализирането на проекта и предложения за промени в нормативната уредба.