Обучение на Комисията по детето към Община Шумен

Обучение на Комисията по детето към Община Шумен

На 30 и 31 март 2010 година доцент Нели Петрова – Председател на Управителния съвет на Сдружение Институт по социални дейности и практики и д-р Надя Стойкова – Изпълнителен директор на Сдружение ИСДП проведоха обучение на Комисията по детето към Община Шумен.

Бяха представени етапите на управление на социалната услуга; зони на проучване и оценка на кандидатите за приемни родители. Бяха изведени ключовите задачи и умения на приемните родители. Представителите на Комисията по детето допълниха уменията си и изградиха представа за задълбочения процес на проучване.

На обучението членовете на Комисията по детето осмислиха ролите на отделните участници в процеса на подбор, проучване и утвърждаване на кандидати за приемни родители.

ocpg_shumen@abv.bg

www.priemime.bg