Обучение на кандидати за професионални приемни семейства

Обучение на кандидати за професионални приемни семейства

     На 14.11.2011г. в Областния център по приемна грижа – София стартира обучение на кандидати за професионални приемни семейства. Желаещите да полагат грижи за дете, което не се отглежда в семейната си среда са 4 семейства

с опит в отглеждането на своите биологични деца. Курсът е с продължителност 3 седмици в рамките, на които се засягат важни теми, свързани с развитието на детето, възрастовите особености, връзките и разделите в детския живот.