Обучение на кандидати за приемни родители стартира в София

Обучение на кандидати за приемни родители стартира в София

  На 11.11.2010г. в Областния център по приемна  грижа – град София, ще започне Обучение на кандидати за приемни родители. Три семейства ще участват в обучителните модули.

По време на обучението семействата ще имат възможност посредством участието си в ролеви игри, решаване на казуси и дискусии да се подготвят за едно по-добро посрещане и обгрижване на децата, които имат нужда от живот в приемна грижа.