Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?"

Обучение,, Как да работим с родители, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?

В периода 25.10 2010г. – 28.10.2010г. в хотел,,Дива", гр. Троян се проведе обучение на тема „Как да работим с родителите, извършители на сексуално, психическо или физическо насилие и техните деца?" и международна супервизия.

 

Водещ на обучението бе г-жа Ортодокси Соломон от Франция.

Обучението включваше въпроси свързани с това Как да спрем репродуцирането на симптомите?, Какво е мястото, което даваме на семействата на настанените деца в нашите институции?, Как да работим с психично болни родители и техните деца? Мутационни процеси в семейство и институция, приложение.

Г-жа Ортодокси Соломон представи пред групата обучителни методи и средства от системния подход при случаи на родители насилници – генограма, история на семейните тайни, „цикъла на дракона" и др., както и средства при групова работа – „Восъчни фигури" и „Фотоезик".

На проведената международна супервизия бяха представени два случая на родители насилници. Първият случай бе представен от социални работници на КСУДС град Шумен и бе използван метода „Восъчни фигури", чрез който бяха дадени конкретни идеи и насоки за работа, бяха изказани хипотези и различни гледни точки по конкретния случай. Вторият случай бе представен от Център за обществена подкрепа в град София.

Участие в обучението взеха представители на Комплексите за социални услуги за деца и семейства в гр. Шумен и Пазарджик, Център за обществена подкрепа в гр. София, представители на Областния център по приемна грижа в гр. Перник, социални работници от Отделите за закрила на детето в гр. Варна и гр. Сандански и участници от други организации.