ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

На 26, 27 юли 2006година в Разград ще се проведе обучение на тема "Развитие на социални услуги в общността". Участниците ще получат насоки за предоставяне на социални услуги в общността и индивидуално консултиране по разработването на отделните услуги.
Обучението ще се води от доц. д-р Нели Петрова - Димитрова и Надежда Денева