Обсъждане на случай с дете от КСУДС-гр.Пазарджик

Обсъждане на случай с дете от КСУДС-гр.Пазарджик

На 29. 04. 2010г. се проведе лаборатория, в която беше подадена заявка за обсъждане на случай на дете, ползващо услугата Звено „Майка и бебе" в КСУДС – гр. Пазарджик.

Случаят беше представен от социален работник от Комплекса от сектор „Услуги и подкрепа на детето". Взеха участие представители на различни организации от Пазарджик.