Община Велинград обяви конкурс за подбор на персонал за новоразкриващия се Център за обществена подкрепа

Община Велинград обяви конкурс за подбор на персонал за новоразкриващия се Център за обществена подкрепа

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

за новоразкриващия се Център за обществена подкрепа, социална услуга в общността

 

Откриват се работни места, както следва:

1.Ръководител на Център за обществена подкрепа - 1 място.

2.Социални работници - 2 места.

3.Психолог - 1 място.

Виж обявата тук.