Община Шумен и Сдружение ИСДП – партньори по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда”

Община Шумен и Сдружение ИСДП – партньори по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда”

Шестнадесет домашни помощници и четирима социални асистенти на хора с увреждания преминаха четири дневен курс на обучение по Проект „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучението беше проведено от представители на Комплекса за социални услуги в Шумен, които са част от екипът обучители към Центъра за професионална подготовка на Сдружение ИСДП.

Чрез интерактивни методи, социалните асистенти и домашните помощници придобиха основни теоретични знания и умения на базата, на които да предоставят качествена грижа и квалифицирана помощ на възрастни и деца с увреждания и самотни стари хора. От 1 септември социалните асистенти и домашни помощници поемат грижата за 44 потребители на социалните услуги от Шумен и селата от общината.

Проекта „Социален асистент и домашен помощник в семейна среда" се реализира от Община Шумен, в партньорство със Сдружение „Институт по социални дейности и практики".