Обществена дискусия на тема: „Наблюдение на детския труд – механизъм, участници, цели"

Обществена дискусия на тема: „Наблюдение на детския труд – механизъм, участници, цели

На 10.06.2009г. от 11.00 часа в КСУДС – Пазарджик се проведе обществена дискусия, в която взеха участие 19 представители на различни институции, имащи отношение към проблема на детския труд.

Обсъди се механизмът, който до момента се прилага на територията на Община Пазарджик по отношение на идентифициране и работа с деца, ангажирани в тежки форми на труд. Бе даден отчет за обхванатите до момента деца, които са 98 на брой, с които е работено и които следва да бъдат проследени.

Дискусията бе насочена към повишаване на ефективността на работата по проблема, чрез мобилизиране на всички налични ресурси в Община Пазарджик. Инициативите на КСУДС – Пазарджик във връзка с детския труд бяха широко медийно отразени.