Общественият посредник г-н Иван Капралов и Градски ученически парламент подкрепят каузата на Зона ЗаКрила в Шумен

Общественият посредник г-н Иван Капралов и Градски ученически парламент подкрепят каузата на Зона ЗаКрила в Шумен

"Съпричастността, правата на децата и насилието" бе темата на първата среща – дискусия, която се състоя на 29 март в Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила" - Шумен. Присъстваха младежи от Градски ученически парламент, Интеракт клуб Шумен и общественият посредник г-н Иван Капралов.

Срещата се организира от екипа на Зона ЗаКрила, с голямата подкрепа на градския омбудсман и е израз на стремежа на специалистите да привлекат обществено ангажирани младежи към каузата и бъдещите инициативи на Центъра. Бяха представени концепцията и различните форми на подкрепа, които Зона ЗаКрила оказва на деца, свидетели или жертви на престъпление и участници в правни процедури и техните семейства. Младежите разгледаха синята стая, запознаха се с процеса на изслушване и ролята на различните професионалисти, които могат да подкрепят детето – свидетел  -   социален работник, психолог, полицай, прокурор, съдия. Акцент на срещата бяха правата на децата, участващи в правни процедури по смисъла на Директива 2012/29/ЕС.

Детският център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила предоставя цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление и техните семейства - от медицински преглед, през психологическа подкрепа, до представителство при участие на децата в съдебни и административни процедури. Сигналът за насилие над дете може да бъде подаден в Зона заКрила под всякаква форма, устно или писмено, чрез телефонно обаждане или по електронен път, от организация или от частно лице. Подкрепата и застъпничеството за децата и техните семейства е по време на целия процес - от започване на работата по случая и разследването до приключване на съдебния процес и възстановяване на детето жертва и неговото семейство. 

Зона ЗаКрила  стартира в Монтана през октомври 2015 година, като първа от общо три за страната. В Шумен тя отвори врати през януари 2016, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Като социална услуга тя се предоставя от Институт по социални дейности и практики - в областите Монтана и Шумен и фондация „Асоциация „Анимус“ в София. Пилотното въвеждане на услугата в България се извършва в партньорство между УНИЦЕФ, Министерство на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, общинските администрации на Монтана, Столична община и Шумен, Сдружение ”Институт по социални дейности и практики“ и фондация „Асоциация „Анимус“. Финансирането на дейностите се осигурява от дарителски фонд на УНИЦЕФ и bTV. 

 

Повече за Обществения посредник на община Шумен – тук.

Повече за Градския ученически парламент - Шумен и Интеракт клуб Шумен – тук и тук.

Галерия