Обява за работа в ИСДП

Обява за работа в ИСДП

Институт по социални дейности и практики обявява конкурс за отговорен специалист за Център за продължаващо обучение по социална работа и Връзки с обществеността.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование в областта на социално педагогическата работа и/или връзки с обществеността. Професионален опит, много добри компютърни умения, организационни умения, комуникативни умения, владеене на английски език. Шофьорска книжка е предимство.

Желаещите да кандидатстват могат да изпратят попълнена автобиография на е-mail адрес: sapi@abv.bg.