Обява за 2 нови работни позиции на длъжност Психолог в град Монтана

Обява за 2 нови работни позиции на длъжност Психолог в град Монтана

Институт по социални дейности и практики, търси да назначи двама психолози в Център за застъпничество и подкрепа - Зона Закрила, гр.Монтана.

Изисквания: Висше образование по психология - степен БАКАЛАВЪР. Опитът като психолог ще се счита за предимство. Кандидатите следва да притежават компетенции или задълбочени познания за групова и индивидуална работа с деца и семейства в риск, познания за феномена насилие над деца. Предимство ще се счита и доброто владеене на западен език.

Автобиографии да се изпращат до 07.09.2015г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 10 и 11.09.2015г. в Монтана.