Обява за 3 нови работни позиции на длъжност Социален работник в град Монтана

Обява за 3 нови работни позиции на длъжност Социален работник в град Монтана

Институт по социални дейности и практики, търси да назначи трима социални работници в Център за застъпничество и подкрепа - Зона Закрила, гр.Монтана

 

Изисквания: Висше образование в областта на социалната работа - социални дейности, социална педагогика и др, степен БАКАЛАВЪР. Опитът като социален работник ще се счита за предимство. Кандидатите да притежават компетенции по социална работо с деца и семейства или задълбочени познания в тази област и относно насилието над деца. Предимство ще бъде и владеенето на западен език.

Автобиографии да се изпращат до 07.09.2015г.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 10 и 11.09.в гр.Монтана