Обява за логопед

Обява за логопед

Сдружение „Институт по социални дейности и практики” обявява конкурс за ЛОГОПЕД за почасова работа в услуги „Деца и родители”, предоставяни от Център за обществена подкрепа /ЦОП/ София. Изисквания за заемане на длъжността: висше образование, специалност „Логопед”. Желателно с професионален опит.

Кандидатите да изпратят автобиография на email: cop@sapibg.org.

За Биляна Койчева – Директор ЦОП