О Б Я В А

О Б Я В А

 

Институт по социални дейности и практики обявява конкурс за длъжност „Връзки с обществеността”

Изисквания към кандидата:

Завършено висше образование, специалност „Връзки с обществеността”. Опит в сферата на фондонабирането и работа в социалната сфера е предимство.

Позицията е за непълен работен ден по проект за срок от една година, ако кандидатът покаже качества с перспектива за пълен работен ден.

 

Задачи:

Разработване и реализиране на комуникационна стратегия на организацията;

Осъществяване на комуникация с партньори и обществени организации;

Подкрепа при организирането и провеждането на обществени събития и кампании

Изготвяне на презентационни материали и прессъобщения  

За контакти: 0894412368; 02/8524713

sapi@abv.bg