ОБЛАСТНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА СИ ОТ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ОБЛАСТНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА В ШУМЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА СИ ОТ ПАРТНЬОРИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

На 22 февруари се проведе работна среща между Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Шумен, екипът на Областния център по Приемна грижа и Директори и експерти от Дирeкция „Бюро по труда" от Общините Шумен, Каолиново, Нови Пазар, Каспичан и Велики Преслав.

 

Директорът на Комплекса за социални услуги Венета Господинова представи Сдружение Институт по социални дейности и практики като доставчик на социалните услуги в Комплекса и Областния център по приемна грижа. Специалистите се запознаха с Приемната грижа като социална услуга, насочена към подкрепата на деца и семейства в неравностойно положение; с философията на социалната услуга и етапите през които преминават кандидатите за приемни родители. На срещата беше уточнено взаимодействието между областния център по Приемна грижа и трудовите посредници от Дирекциите „Бюро по труда".

Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен.

Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 0895 522449 ;