Областният център по приемна грижа – София област

Областният център по приемна грижа – София област

Искаме да споделим с всички вас радостта си и удоволствието от успешната съвместна работа по извеждането на още едно българско дете от институция. На 08.08.2011г. детето беше настанено в професионално приемно семейство,

където ще има възможността да бъде обичано и обгрижвано с много внимание.

Областният център по приемна грижа – София област беше ангажиран по проучването и обучението на приемното семейство и взе активно участие в процеса по опознаване и напасване между детето и семейството, оказвайки подкрепа на приемните родители.

Изразяваме благодарност към специалистите от ДМСГД – гр. Ветрен, Д"СП" – Сливница, Д"СП" – Септември и Д"СП" - Пирдоп и приемното семейство за проявения професионализъм и добро сътрудничество, което направиха възможно работата по случая да приключи по най-добрия за детето начин и в съответствие със защита на неговите интереси.

Институт по социални дейности и практики

гр. София 1606 , ул. Люлин планина 22, тел/факс: 02/8524713, 9533147

sapi@sapibg.org, www.sapibg.org