Обучение на кандидат-осиновители в Център за обществена подкрепа в гр. София

Обучение на кандидат-осиновители в Център за обществена подкрепа в гр. София

 На 12.03.2011г. в Център за обществена подкрепа - София – стартира обучение на група кандидат – осиновители. Групата се състои от 12 души. Обучението се провежда с интерактивни и преживелищни методи в продължение на два съботни и един неделен ден.