Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Пловдив

Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП

               

 

 

На следните линкове ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Пловдив по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

 

http://plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/16558-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

http://novini.dir.bg/news.php?id=16348016


http://news.plovdiv24.bg/484857.html

„Проект BG 051PO001-6.2.13

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!