Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Благоевград

Новини относно изпълнението на обществена поръчка по ОП

 

               

 

 

На следния линк ще намерите подробна информация относно проведените от нас обучения в Благоевград по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище".

 

http://sandanskinews.com/index.php/snews/new/sandanskinews/item/673-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

 

„Проект BG 051PO001-6.2.13

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!