Новини от ЦОП София 21.04

Новини от ЦОП София 21.04

На 21 април започна подготовка на програмата: "Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество". Програмата се организира като алтернативна работа с деца с противообществени прояви. В нея са включени възпитатели от Дома, социални работници, психолози и външни специалисти. Планира се експедиция сред природата и изготвяне на изложба от дървен материал.