Новини от ЦОП София

Новини от ЦОП София

На 8 април в предаването „Часът на мама" по телевизия БТВ, в дискусия на тема "Приемна грижа" взеха учанстие Изпълителният директор на ИСДП д-р Надя Стойкова и Ръководителя на Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р. Славйков" - София.

 

На 9 април социални работници от сектор „Услуги и подкрепа на семейството" участваха в Деня на отворените врати, който Фондация „Приятели 2006" с помощта на Фондация „Стъпка по стъпка" организираха, с акцент върху темата за Приемната грижа.

На 8 и 9 април психологът на Центъра взе участие в семинар на тема „Съдебно изслушване на деца, жертви на насилие". Семинарът беше организиран със съдействието на Националния институт по правосъдие, Фондация ОАК и сдружение ИСДП. Темите на семинара бяха свързани с характеристиките на пост-травматичното стресово разстройство и справянето с трудности по време на разпит на деца, преживели насилие. Бяха обсъдени също детайли около създаването на „сини стаи" за изслушване на деца, жертви на насилие. Една от тези стая ще бъде поместена в Центъра към ДДЛРГ „П.Р.Славейков".