Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ "П.Р.Славейков" 30.05.2008

Новини от Център за обществена подкрепа към ДДЛРГ

През месец май започна провеждането на две групови програми.

Едната е предназначена за деца с противообществени прояви: „Социално закаляване чрез преживяване и сътрудничество". Целта на програмата е промяна на негативното поведение чрез позитивна нагласа, чрез откриване на силните страни основани на принципа на сътрудничество, доверие и поощрение; опознаване и осъзнаване от детето на собствените му възможности и вземане на собствено решение за бъдещо поведение. Децата, които взеха участие в тази програма бяха изведени на експедиция в местността Могила в района на село Балша. Другата програма се провежда от две френски специалистки по Арт-терапия, които са на стаж в ЦОП.

Предстои заключителната конференцията на проекта "Друго пространство за децата от дома", която ще се проведе на 18 юни 2008 г. в Червената къща в София.