Новини от Център за обществена подкерпа към ДДЛРГ "П.Р. Славейков" - София

Новини от Център за обществена подкерпа към ДДЛРГ

На 24 април ръководителят на Центъра участва в семинар в хотел Шипка по проекта „Мрежа за грижи за деца" на фондация „Стъпка по стъпка", на която присъстваха представители на ОЗД, Домовете за деца и НПО доставчици

и имаше за цел да обобщи резултатите от проведени по проекта до този момент работни срещи, дебати и дни на отворените врати. Изготви се списък на обобщени предложения по отношение на Общинската стратегия за развитие на услуги за деца и семейства в общността, по отношение на Приемната грижа и специализираните институции за деца в София.