Новини от Център за обществена подкрепа - София - 17.12.2010

Новини от Център за обществена подкрепа - София - 17.12.2010

С помощта на фондация ,,Движение на българските майки" децата от Център за обществена подкрепа / ЦОП/ към Дом за деца ,,Петко Славейков" получиха памперси.

Едно от семействата, с които социалните работници от ЦОП работят по превенция на изоставянето, е зарадвано с нови придобивки за ползване в ежедневието. Майката сама отглежда четирите си деца, едно от които е с тежко заболяване. Семейството се подпомогна материално с играчки, дрехи, храни и битова техника. Майката изказва своята благодарност към екипа на Институт по социални дейности и практики /ИСДП/ и дарителите.

Ние също благодарим на фондация ,,Движение на българските майки" за оказаната помощ и доброто сътрудничество.