Новини от седмицата

Новини от седмицата

На 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се проведе празник за закриване на „Ваканционна програма 2009г." Участваха всички деца от ателиетата на Комплекса.

Празника протече под формата на състезание. Децата бяха разделени на два отбора от по 10 човека, всеки отбор имаше капитан. Децата имаха за задача да си измислят лого на отбора, герб и девиз. Всеки отбор получи карта за маршрута и мястото, където се намират условията на задачите. Участниците имаха да изпълнят по пет задачи: логически, физически упражнения, стратегически, гатанки и асоциации. За всяка успешно изпълнена задача се даваха точки. Отборът победител получи награди, а всички участници получиха грамоти за положено старание. Празникът завърши с почерпка и беше успешно отразен в медиите.

На 1.09.2009г. от Родилно отделени на МБАЛ Пазарджик бе изписано и взето от майка си дете, при което имаше опасност да бъде изоставено. Беше направена успешна превенция на изоставяне.

На 3 и 4. 09. 2009г. в КСУДС се проведе обучение с водещ д-р Надя Стойкова от ИСДП – гр. София. Обучението бе на тема: "Професионалната оценка в социално-педагогическата работа, планиране". Участие взеха социални работници от КСУДС, учители от града и общината.

Две деца от център „Спешен прием" успешно бяха върнати в семейна среда.