Новини от Областния център по приемна грижа в град София

Новини от Областния център по приемна грижа в град София

На 02.11.2010г. се проведе среща с г-н Ириней Константинов – директор на Театър „София". Беше постигната договорка по посока оказване на съдействие за разпространяване идята за приемна грижа в България,

чрез раздаване на рекламни и информационни брошури сред зрителите на театъра. Ръководството на театър София се ангажира с излъчването на видеоклипа по кампанията „Всяко дете иска семейство" – Стани приемен родител.

Изказваме благодарност за оказаното съдействие и ангажираното отношение към проблемите на децата, които се нуждаят от живот в сигурна семейна среда.