Новини от областен център по приемна грижа в гр. София

Новини от областен център по приемна грижа в гр. София

На 02.12.2010г екипът на Oбластен център по приемна грижа /ОЦПГ/- гр. София участва в благотворителен концерт под надслов „Всяко дете иска семейство".

Концертът беше проведен в сградата на основното училище"Васил Левски" в с. Видраре. В програмата взеха участие деца от училището и от Дом за деца с увреждания в с. Видраре. Присъстваха около 100 човека гости на събитието.

След откриване на концерта думата беше дадена на ръководителя на екипа Катя Караджова, която представи приемната грижа като услуга. В края на програмата имаше благотворителен базар, на който се продаваха предмети, изработени от децата. Събраната сума от 540 лева беше дарена на „Великолепната шесторка. Екипът на ОЦПГ раздаде на присъстващите деца рекламни балони, а на възрастните флаери и брошури.