Новини от КСУДС в Пазарджик 21.07.2010

Новини от КСУДС в Пазарджик 21.07.2010

 На 19.07.2010г. в КСУДС в групата по „Семейно планиране на деца в риск" с участници децата от Кризисен център в Пазарджик,  бяха поканени външни консултанти от РИОКОЗ, които изнесоха лекция на тема „Контрацепция.

Полово предавани болести". На участниците беше предоставена възможността да изгледат българския филм „Ти гониш"  и да получат компетентни отговори на вълнуващите ги по темата въпроси.