Новини от КСУДС в гр. Пазарджик 25.10.2010

Новини от КСУДС в гр. Пазарджик 25.10.2010

На 19.10.2010г. и 20.10.2010г. социални работници от двата сектора на КСУДС в гр. Пазарджик проведоха мобилна социална работа на територията на кметствата към Община Пазарджик.

 

Целта на мобилната социална работа е информиране относно стартиралата кампания по приемна грижа на КСУДС, както и съдействие от кметовете относно провеждането на информационни срещи по места и запознаване на обществеността с услугата приемна грижа. Оставени бяха брошури, които да бъдат раздавани на гражданите, проявяващи интерес към услугата.