Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009

Новини от КСУДС - Шумен 28.08.2009

В „Специализираното помещение за изслушване /разпит на деца, жертви или свидетели на престъпление, разкрито по Проект „Чуй детето" на Институт за социални дейности и практики – София, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр.Шумен,

през месец август се проведоха две изслушвания на деца. Досъдебно производство за децата жертви и свидетели на насилие е образувала Окръжна прокуратура Шумен. Специалисти от Комплекса извършиха подготовка на децата за провеждане на разпита. Водещи на двата разпита бяха дознатели от ОД на МВР-Шумен. Съгласно изискванията на НПК, спецалисти от Комплекса, присъстваха при изслушването на децата.

От разкриване на специализираното помещение, общо шест са проведените изслушвания на деца в Шумен при спазване на партньорското споразумение за сътрудничество, разписано от: Окръжен съд – гр. Шумен, Окръжна прокуратура – гр. Шумен, Областна дирекция на полицията – гр. Шумен, Регионална дирекция „Социално подпомагане" – гр. Шумен, Районен съд – гр. Шумен, Районна прокуратура – гр. Шумен, Районен съд – гр. Нови Пазар, Районен съд – гр. Велики Преслав, Районна прокуратура – гр. Нови пазар, Районна прокуратура – гр. Велики Преслав, Община Шумен и Сдружение „Институт по социални дейности и практики".