Новини от КСУДС Шумен 27.11.2009

Новини от КСУДС Шумен 27.11.2009

 

На 25.11.09 г. по покана на координатора на проект „Резилианс" към КСУДС бе проведена среща на Интервизионна група по проект „Резилианс без граници",

в която взеха участие специалисти от различни институции – РУ на МВР – инспукторите Детска педагогическа стая; ДДМУ "Калинка"; Отдел за закрила на детето; Общежитие за девойки „Младост" и социални работници и психолози от КСУДС- Шумен.

 

Тематична групова работа се проведе в СОУ „Панайот Волов". Педагогическия съветник на училището оправи покана към специалист на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, който представи на ученици от шести клас различни аспекти на темата „Децата извършители и жертви на престъпления"

 

В Груповата работа се включиха 25 деца.