Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009

Новини от КСУДС-Пазарджик 31.07.2009

През тази седмица се състояха последните сесии на ателиетата по интереси, които се провеждаха в КСУДС. По този повод в петък, 28. 08. 2009г. в парк „Острова" се организира голям детски празник, с който ще бъде закрита „Ваканционна програма 2009г.".

Празникът ще протече под формата на състезателни игри, с награди и грамоти за участниците. В Комплекса продължават да се реализират и групите по училищна подкрепа.

През изминалата седмица директора на КСУДС, г–жа Станева, проведе среща с лекари от МБАЛ Пазарджик, относно прегледите на майки, клиенти на КСУДС, които не са здравно осигурени.Проведени бяха здравни консултации с две майки, настанени в ЗМБ.

В център „Спешен прием" има ново настаняване, а две от децата от този център са интегрирани успешно в семейна среда.

На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа".

На 27. 08. 2009г. в Комплекса се проведе лаборатория, в която се представи случай на клиент, настанен в Комплекса. Взеха участие представители на ДПС, ОПС, ЦОП – гр. Велинград, КЦ – гр. Пазарджик и сектор БМ към „ОСДУ" – гр. Пазарджик.

На 28. 08. 2009г. се проведе група за осиновители, в която се включи нов участник.

На 31. 08. 2009г. ще се проведе група по взаимопомощ за приемни родители. Предстои среща между ОЗД – гр. Пазарджик и КСУДС за обсъждане на плана за „Приемна грижа".