Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011

 Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011

На 18 февруари 2011г. социалният работник Пенка Узунова и психологът Наталия Спасова от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик проведоха мобилна социална работа в кв. „Изток"

гр. Пазарджик. Посетени бяха Второ Районно полицейско управление и лични кабинети на общо практикуващи лекари.

Проведени бяха срещи и разговори с инсп. Красимир Будинов и инсп. Пламен Божилов, на които бяха представени социалните услуги, предоставени от КСУДС гр. Пазарджик, както и необходимостта от сигнали при съмнение за извършване на насилие спрямо малолетно и непълнолетно дете. Представени бяха и услугите Звено „Майка и бебе" и Спешен прием към КСУДС гр. Пазарджик. По време на проведената среща инспекторите от полицейското управление споделиха пред социалните работници за необходимостта от провеждане на лекции и публични дискусии сред ромското население във връзка със сключването на ранни бракове /особено сред малолетни момичета/, както и своевременното сигнализиране на Районна прокуратура гр. Пазарджик.

Посетен бе и кабинета на доктор Тричкова, където отново бяха представени социалните услуги на КСУДС, както и бяха оставени координати за връзка с Комплекса. Проведената среща с нея бе акцентирано върху необходимостта от подаване на сигнали във връзка със съмнения за извършено насилие спрямо дете. По време на проведената мобилна социална работа бяха оставени и брошури с видовете социални услуги, които предоставя Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.