Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009

Новини от КСУДС Пазарджик 14.12.2009

На 07.12.2009г. в КСУДС взе учасние в кампания, организирана от Община Пазарджик, която е насочена за работа с жени жертва на насилие.

 

На 10.12.2009г. в Евроцентъра на Община Пазарджик се откри Информационен център за деца и жени жертва на трафик. Присъстваха Кметът на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов, членове на Комисията за борба с трафика и други представители на институции в града. На откриването присъства и екип от КСУДК – гр. Пазарджик.

На 9.12.2009г. фондация „За нашите деца" проведе в КСУДС интервюта с приемни родители, осиновители и биологични родители на деца в риск по проект „Защитени деца в сигурна среда".

На 16.12.2009г. в зала „Устрем" на Младежки дом – гр. Пазарджик ще се проведе тържество с деца, участващи в ателиетата по проект на МОН „Развитие на мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности – апробиране на модел за превенция на отпадане от училище".