Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г.

Новини от КСУДС - Пазарджик 13.05.2008г.

На 13.05.2008г. с Пресконференция успешно стратира кампанията по приемна грижа под мотото "Подари ми щастливо детство".

Кампанията се организира от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пазарджик, като целта на кампанията е набиране на приемни родители, които да осигурят обич и подкрепа в семейна среда на институционализираните деца. По повод на това, КСУДС организира Ден на отворените врати, който ще се състои на 16.05.2008г. от 11.00ч. В този ден всички хора, които проявяват интерес към услугата приемна грижа могат да научат повече за нейната същност, видове и ред за кандидатстване като приемен родител.

Успешно стартира втората група за родители, отглеждащи сами децата си. Тази група се сформира в отговор на нуждата от подкрепа на тази родители. Като успех се отчита заинтересоваността и посещенията от страна на бащите, тъй като до сега в групата са участвали само майки, отглеждащи сами децата си.

На 08.05.2008г. стартира обучение за приемни родители, провеждано от социални работници от Комплекса. Участниците са заявили желанието си за професионални приемни родители.