Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008

Новини от КСУДС - Пазарджик 09.04.2008

На 09.04.2008г. стартира групата по „Училищна подкрепа". В груповата програма се включиха 7 деца – 6 деца клиенти на КСУДС и 1 дете като доброволен клиент. Групата по „Училищна подкрепа" се провежда всяка сряда от 14.00ч.

 

На 17.04.2008г. приключи груповата програма „Семейно планиране за деца в риск", където целевата група беше – деца настанени в Кризисен център гр. Пазарджик. В програмата се включиха 8 момичета.

Успешно стартираха информационните срещи, които организира КСУДС по темите :

· Трафик

· Насилие

· Агресия

· Алкохол и наркотици.

До момента са проведени 6 информационни срещи, като общия брой на децата присъствали в тях е около 200.

Водещи на информацинните срещи са Гергана Спасова и Атанаска Мунджийска - социални работници от КСУДС.

На 22.04.2008г. се проведе работна среща на тема : "Създаване на механизми за сътрудничество при работа с деца и техните родители от ромската общност", като участие взе целия екип на КСУДС. Поканени бяха лидерите на ромски фондации в гр. Пазарджик; лични лекари практикуващи в ромската махала; г-жа Забуртова - началник сектор "Социална политика" към Общината; пастори; учители от училищата в ромската махала и К. Антонова - акушерка, която бе партьор в груповата програма "Семейно планиране" в ромската общност.

На 23.04.2008 г. се проведе работна среща между КСУДС и педагогическите съветници от училищата на територията на гр. Пазарджик. Целта на срещата бе да се изработи механизъм за сътрудничество между КСУДС и училищата на територията на гр. Пазарджик при работа с деца с асоциално поведение. На срещата присъстваха педагогически съветници и екипа на КСУДС.