Новини от КСУДС Пазарджик 01.09.2008

Новини от КСУДС Пазарджик 01.09.2008

На 29.08.2008г. от 10.00ч. официално завърши Ваканционна програма 2008, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.

Програмата съдържаше 4 ателиета по интереси (Цветен свят; Компютри; Зелена ваканция и Културен туризъм) и 1 група по Училищна подкрепа. Към разработените групови програми проявиха интерес 41 деца, които се включиха в ателиетата с подадена лична молба от родителите им.

В последната за това лято среща децата посадиха дървета, цветя и храсти в двора на Комплекса и обещаха, че ще се грижат за тях, въпреки края на Ваканционната програма. След усилената и отговорна работа по засаждането на дърветата, на децата бе осигурен обяд и почерпка като знак на признателност за проявената отговорност и ентусиазъм към дейностите, заложени в разработените програми. За децата бяха обособени 4 къта, в които те да се занимават със своите любими дейности - танци; компютри; занимателни игри и рисуване - колажи. В края на празника участниците попълниха бланки за обратна връзка, в които описаха своите впечатления, мнения и препоръки.