Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009

Новини от изминалата седмица в КСУДС Пазарджик 13.11.2009

На 9.11.2009г. в гр. София се проведе международна супервизия, в която взеха участие и социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик.

Беше представен случай на жена, настанена в звено „Майка и бебе", по който работи екипът на Kомплекса.

На 10 и 11.11.2009г. социални работници и психолози от КСУДС – гр. Пазарджик взеха участие в обучение в гр. София на тема „Малтретирането. Деца и семейства в риск". Водещ на обучението беше г-жа Ортодокси Соломон – клиничен психолог от Франция.

През изтеклата седмица в КСУДС – гр. Пазарджик се проведе мултидисциплинарна среща между социални работници от Комплекса, О"ЗД" – гр. Пазарджик и инспектори от Детска педагогическа стая, по повод съвместна работа със случай на семейство, настанено в КСУДС. Също така беше проведена юридическа консултация, относно възможностите за осиновяване на дете, с което работи КСУДС.

Продължават сесиите на групата за „Взаимопомощ на майки, ползвали и ползващи услугите на звено „Майка и бебе".