Новини от Център за обществена подкрепа - София

Новини от Център за обществена подкрепа - София

През месец април беше проведено обучение от Международната социална служба на тема „Житейски умения" – трети модул. В обучението бяха включени възпитатели от дома, социални работници и психолози от комплексите в Шумен и Пазарджик.