Новини от КСУДС в гр. Пазарджик 24.02.2011

Новини от КСУДС в гр. Пазарджик 24.02.2011

На 22 февруари 2011 г. социални работници от КСУДС проведоха мобилна социална работа в с. Алеко Константиново. Посетено бе ОУ „Св. Климент Охридски", където се проведе среща с директора на учебното заведение.

Целта на мобилната социална работа е извършване на обход по подаден списък от Община Пазарджик за проучване на случаи на деца, които подлежат на задължително образование, но към момента не посещават училище. При посещението на адрес в с. Алеко Константиново и след извършена мобилна социална работа установихме, че две непълнолетни деца са въвлечени в ранно съжителство. Подаден бе сигнал до Районна прокуратура гр. Пазарджик с копие до Отдел ,,Закрила на детето" гр. Пазарджик, във връзка с въвличане на ранно съжителство на непълнолетни.