Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май

Новини и събития от Комплекса в Пазарджик през месец май

През месец май 2009 г. бе подписана процедура за превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение, в която към до сега действащият механизъм за взаимодействие бях включени КСУДС, ОЗД и Родилно отделение.

Към актуализираният механизъм се присъедини като заинтересована страна и ДМСГД – гр. Пазарджик. Целта на тази процедура е да се повиши ефективността на работата по намаляване на броя на изоставените в институция деца. Анализът на ситуацията показва, че в следствие на двугодишната ни съвместна работа в този насока, се е наблюдава занижаване броя на майките, които искат да изоставят децата си веднага след тяхното раждане.

През този месец приключиха изнесените групови програми по Училищна подкрепа и ателиетата по интереси, в които бяха включени 67 деца от 3 села в Община Пазарджик – Черногорово, Огняново, Главиница. Имаше предвидена почерпка за децата и осигурени за всяко едно от тях комплекти учебни помагала, а най-активните и показали постоянство бяха поощрени с допълнителни награди.

През месец май стартира конкурс за рисунка на тема „Щастливо детство". Конкурсът беше в две категории 1-4 клас и 5-8 клас, като бяха обходени училищата в рисковите райони по селата и в града, където има идентифицирани деца, въвлечени в тежки форми на труд. Чрез темата на конкурса, искахме да покажем на тези деца каква е тяхната алтернатива, да повишим самооценката им, участвайки чрез рисунка. Общо включилите се в конкурса училища бяха 11. За участие бяха поканени и Кризисен център - гр. Пазарджик, клиенти на КСУДС и ОЗД, децата от Център за настаняване от семеен тип – гр. Пазарджик и ДДЛРГ „Васил Петлешков" – гр. Брацигово. Получени бяха над 150 рисунки. Жури на конкурса бяха Иляна Малинова – директор РДСП – Пазарджик, Яна Станева – директор КСУДС, Рени Атанасова – учител по рисуване в ОУ „Христо Ботев" – Пазарджик.

През месеците май и юни КСУДС – Пазарджик проведе кампания по приемна грижа в градовете Белово и Септември. Тези два града бяха обхванато поради повишаващата се безработица в региона, което би спомогнало за повишен интерес към предлаганата Професионална приемна грижа като вид трудова заетост. В тази връзка, кампанията беше насочена към безработни и пенсионери. Проведоха се информационни срещи с двете целеви групи, като съдействие бе получено от Дирекциите „Бюрото по труда" в двата града и пенсионерските клубове. В рамките на кампанията, чрез извършване на мобилна социална работа, бяха раздавани информационни материали на обществени места.