Нови работни позиции в ИСДП

Нови работни позиции в ИСДП

Сдружение Институт по социални дейности и практики търси да назначи социален работник и психолог в Центъра за обществена подкрепа – София.

Изисквания: Кандидатите да притежават магистърска степен по съответната специалност и да имат опит в директна работа с деца и семейства.

 

Автобиографии могат да се изпратят на e-mail sapi@abv.bg.

По преценка на комисията кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за втория етап на подбора – интервю.