Нови настанени бебета в приемни семейства

Нови настанени бебета в приемни семейства

СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ КСУДС и ОЦПГ - ШУМЕН И ОЗД – ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ И НОВИ ПАЗАР ПРЕДОТВРАТИХА ИЗОСТАВЯНЕТО В ИНСТИТУЦИЯ ЗА СЕДЕМ НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА

 

ДРУГИ ШЕСТНАДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ДОМА ЗА БЕБЕТА В ШУМЕН СА ПОВЕРЕНИ НА ГРИЖИТЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

През второто тримесечие на 2011 година усилията на екипа на Областния център по приемна грижа заедно с партньорите от Отделите за закрила на детето и МБАЛ – Шумен бяха насочени към:

Поверяване на грижите за деца от Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ на приемни семейства в изпълнение на мисията на Проект „Семейство за всяко дете".
Усилена работа по превенция на изоставянето на ниво родител-дом и настаняване на новородени бебета в приемни семейства;
Развиване и утвърждаването на практиките на изградената мрежа от партньори.
Партньорският екип / териториалните Дирекции „Социално подпомагане", координатора на УНИЦЕФ по проект „Семейство за всяко дете, доставчиците на социалните услуги – Областен център по приемна грижа и Център за обществена подкрепа – Нови пазар/ и социалния работник на МБАЛ – Шумен проведе поредица от работни срещи.

От месец април до края на месец юни 16 деца от ДМСГД са настанени в приемни семейства.

Новородени бебета, настанени в приемни семейства на ниво родилен дом – 7. Три от децата са в приемни семейства от Шумен. Две бебета са настанени в приемно семейство от Община Велики Преслав.

Две новородени бебета са настанени в приемни семейства от Нови Пазар.